_images/logo.png

Буман Ай Ти ХХК Odoo 13 хөгжүүлэлтийн гарын авлага

Одоо хувилбар 13-н хөгжүүлэлтийн баримт бичиг. Тус баримт бичиг нь v13 хувилбарын үндсэн шийдлийг өөрчилсөн хөгжүүлэлтүүдийн нэмэлт мэдээллүүдийг агуулсан.